MCADD-foreningens bestyrelse

Ved MCADD-foreningens generalforsamling den 26. september 2015 blev foreningens bestyrelse valgt efter forskrifterne.
 

Formand: Mona Andersen
Kasserer: Brian Rasmussen

Bestyrelsesmedlemmer:
Lars Erik Rasmussen
Jane Møller
Stephanie Jøker Nielsen

Suppleanter:
Mai Andersen
Lotte Andersen

Mail til bestyrelsen: mcaddbestyrelsen@gmail.com


Webredaktør: Camilla Larsen Schmidt: webmaster@mcadd.dk

 

MCADD-foreningen