Årsmøde 2015

Allan Meldgaard Lunds slides fra årsmødet, september 2015.

 
Referat fra Generalforsamling 2015

MCADD-Foreningen
Generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
Erik

2. Valg af Referent.
Thomas Larsen Schmidt

3. Formandens beretning fremlægges.

Velkommen til ny familie
Allerførst vil jeg byde velkommen til en ny familie som er kommet med i foreningen og som deltager på deres allerførste Årsmøde – velkommen til.

Bestyrelsens aktiviteter:
Jeg vil fortælle lidt om hvad bestyrelsen har lavet i løbet af det forgangne år. Vi har mødtes 3 gange. Her har vi planlagt årsmøde, erfaringsudvekslet, spist god mad og diskuteret forskellige emner. Vi er stadig interesserede i at få lavet en folder og har faktisk pengene til at få den trykt, vi har også grafikeren, som kan layoute, men mangler ham/hende som producere indholdet. Tænk over det, vi hører gerne fra jer hvis I har mod på opgaven.
Bestyrelsen blev kontaktet af Allan Lund, som var bekymret, da nogle af ”vores” børn lå på den noget lave side fedtmæssigt. I dialog med Allan besluttede vi os for, at han skulle komme her og gennemgå akutregime og diæt. Vi har også kontaktet Allan Lund, da en familie havde oplevet at få ret modstridende beskeder på CSS i Skejby. Vi håbede på, at få strammet endnu mere op på skemaet for akutregime men beskeden var, at den var opdateret fornyligt og patienter og læger var blevet hørt. Det er i øvrigt nyt for bestyrelsen at blive kontaktet af Allan Lund mhp behandling og det tager vi som en cadaeu.
Ellers går der lidt tid med at søge penge og kontakte Puljestyring – det bliver heldigvis lettere for hver gang.

Medlemskab af Sjældne Diagnoser
Vi er stadig medlemmer af under Sjældne Diagnosers paraply. SD laver interessevaretagelse for 48 andre foreninger. Den største forening har 1000 medlemmer og den mindste 20. Vi repræsenterer MCADD-foreningen på Sjældne Diagnosers Repræsentantskabsmøder to gange årligt.

Samarbejde på tværs af foreninger
Vi samarbejder fortsat med 4 andre foreninger i Stofskiftegruppen. Her er vi i gang med at arrangere en familiedag lørdag d. 9. april i Kolding – Deltagelse er gratis og I hører nærmere, når vi har invitationerne på
plads. MCADD-foreningen søger penge til vores medlemmers deltagelse igennem Handicappuljen.

Facebook
Der er ind imellem livlig aktivitet på vores Facebook side og det er fantastisk – jeg synes, vi holder en god tone, så det er rart at være med. Tak til Camilla for at håndtere den del for medlemmerne.Hjemmeside
Tak til vores webmaster Camilla for arbejdet med at opdatere vores hjemmeside. Det er en fornøjelse at bede dig om noget for du har styr på det og det går super hurtigt. Tak for det.

Ny formand
Jeg går af som formand i dag, men håber på at få en plads i bestyrelsen. Det har været 2 gode år og jeg stopper, da jeg har for mange jern i ilden. Mona stiller op og bliver hun vores nye formand, er jeg helt tryg og glæder mig meget til fortsat samarbejde.
Tak til bestyrelsen for godt og hyggeligt samarbejde.

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
Godkendt

5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktiviteter, samt et skønsmæssigt budget for det kommende år.
Samme aktiviteter, plus evt. en folder om MCADD som kan deles ud til institutioner, bedsteforældre m.m.

6. Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
Ingen indkomne forslag.

7. Fastsættelse af kontingent.
200 kr.

8. Valg af formand / kasserer: Formanden er på valg i år og ønsker ikke at genopstille.
Mona Andersen stiller op som kandidat til formandsposten.
Kasseren er ikke på valg.
Mona, formand, Brian kasserer, medlem Jane Møller, medlem Lars Rasmussen, bestyrelsesmedlem Stephanie, suppleant Christian, suppleant Lotte.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant: Jane Møller og Lars Rasmussen forsætter som bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne Christian Hvid og Mona Andersen er på valg. Vi mangler to suppleanter. Stephanie stiller op som kandidat til bestyrelsen.

10. Valg af revisor – punktet er ikke relevant, da vi har et budget over 100.000 og dermed forpligtiget til at benytte en statsautoriseret og ekstern revisor.
Ekstern revisor vælges af bestyrelsen.

11. Eventuelt.
Mona gave med til den afgående formand Stephanie.
Der skal laves bedre kontingentsystem, så vi har lidt til ekstra aktiviteter.
Nye forældre fortæller.
Send gerne jeres historier, så både nye forældre og vi alle kan læse og lære af hinanden.


MCADD-foreningen