Bliv medlem
Røde krydser som eksempler på, at der er MCADD-familier at møde over hele landet.

Sådan tilmelder du dig

  1. Send en mail til mcaddbestyrelsen@gmail.com om, at du/I gerne vil være medlem af MCADD-foreningen
  2. I bekræftelsen får du/I tilsendt et medlemsnummer.
  3. Indbetal derefter 300,- kr. til Nordea på reg.nr. 2251 og konto nr. 6883714596.
    HUSK at påføre medlemsnummer, så vi kan se, at det er dig, der har betalt.

Hvor længe gælder kontingentet?

Kontingentet gælder et kalenderår: fra 1. januar til 31. december. Ved indmeldelse i årets løb betales fuldt kontingent. Udmeldelse sker med 1 måneds varsel. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Læs i øvrigt vedtægterne for MCADD-foreningen.

 

Medlemskab og kontingent

Som det blev besluttet på landsmødet er der ikke begrænsninger for, hvem der kan blive medlemmer af MCADD-foreningen.

MCADD-foreningen optager enhver, der ønsker det, såvel personer, familier som firmaer, institutioner, kommuner og foreninger.

Kontingentet gælder hele husstanden eller firmaet, institutionen, kommunen eller foreningen. Kontingentets størrelse fastsættes af den årlige generalforsamling.

Du og din familie kan også blive medlemmer af foreningen, selvom I ikke bor i Danmark.