Foreningens bestyrelse, valgt efter forskrifterne, ser således ud:

Forperson (på valg hvert andet år i ulige år):
Mona Fladskjær Andersen (genvalgt 2019)

Kasseren (på valg hvert andet år i lige år):
Brian Rasmussen (valgt 2019)

Bestyrelsesmedlemmer (på valg hvert andet år):
Mai Løbner Andersen (genvalgt 2019),
Malene Busk Jørgensen (nyvalgt i 2018),
Jane Møller Christiansen (genvalg i 2018).

Suppleanter (på valg hvert år):
Agathe Andersen (genvalgt 2019)
Berit Beierholm Handberg (nyvalg i 2019)

 

Kontaktes på mcaddbestyrelsen@gmail.com