Vi har siden 2008 mødtes en gang årligt. Her kan du læse oplæg og referater fra generalforsamling. Læs især professor Allan Lunds oplæg. Der er meget viden gemt der.